Hjem

“Å leve godt med CFS/ME og utmattelse ” er et behandlingstilbud til deg som lever med  utmattelse knyttet til CFS/ME eller annen sykdom. Behandlingen er ledet av psykolog og sosionom Ruth-Anne Tomtum Kleve som har lang erfaring og spesialkompetanse på CFS/ME.

Behandlingen tar utgangspunkt i deg og de utfordringene du har i forhold til CFS/ME eller annen utmattelse. Du kan få veiledning i hvordan du finner din egen tålegrense, skape en balanse mellom aktivitet og hvile, smertelindring, kostholds tips og dyp avspenning. Mange med CFS/ME og utmattelse kan streve med sorg over tapt funksjonsnivå, nedstemthet, skam, bekymring og/ eller engstelse, og i terapien kan du få hjelp til å håndtere og bearbeide disse følelsene.

Klinikken (http://www.tangenhelse.no) ligger sentralt på Nesodden, 1 min fra bussholdeplass og det er parkering i umiddelbar nærhet.  Det er 27 minutter rolig reisevei med båt fra Aker Brygge og 12 minutter med hurtigbåt  fra Lysaker Brygge til behandlingsstedet. Det tilbys og samtaleterapi via PC for deg som er for syk til å komme til klinikken og/eller har lang reisevei. Ved Tangen helseklinikk jobber det flere yrkesgrupper, blant annet fysioterapeut, manuellterapeut, akupunktør, kiropraktor og klinisk ernæringsfysiolog. Vi har fokus på et tverrfaglig samarbeid, og du kan få flere typer behandling under samme tak etter behov. Du trenger ikke diagnose eller henvisning for å komme i behandling, og det er kort ventetid*.

Jeg holder foredrag for organisasjoner, pasienter og pårørende, samt veiledning og kurs for helsepersonell. Ta kontakt for mer informasjon.

 

 

 

 

 

 

*Helseforetak og ventetider for en tverrfaglig utredning av CFS/ME her: https://helsenorge.no/velg-behandlingssted/ventetider-for-behandling?bid=254