Gruppesamtaler

Gruppesamtaler en gang annen hver uke sentralt på Nesodden

Hvert gruppemøte er på 2,5 time og gruppen møtes 8 ganger. Gruppen består av 9 personer inkl gruppeleder, og du vil møte  andre mennesker som er i liknende situasjon som deg selv. Gruppene er for voksne over 18 år, men det vurderes å sette opp en gruppe til for ungdom mellom 15-18 år.

Til hver samling er det knyttet et tema. Temaene handler om å bearbeide traumet knyttet til det å bli syk samt å bearbeide sorgen over redusert funksjonsnivå.  Det å bevisstgjøre tanker og følelser i samspill med utmattelse, avspenning, kosthold og bruk av tekniske hjelpemidler er sentrale temaer som vil bli bli drøftet. Det vil og være fokus på hvordan du kan håndtere smerte og søvnvansker på en god måte, samt å få hjelp til å finne balanse mellom aktivitet og hvile. Det er lagt inn flere små pauser i hver økt, og 30 min avspenning. I gruppene er det forholdsvis fritt da det det er mulig å trekke seg tilbake og hvile eller spise om man har behov for det.

For å være med i grupper kreves det at du vil dele litt av deg selv, og at du har evne til å lytte til andre.  Alle deltakerne i gruppene har taushetsplikt, og må underskrive på et taushetsløfte ved oppstart. Det ingen krav til diagnose eller spesielle sykdomsforløp, men du må ha erfaring med utmattelse. Gruppetidene er lagt opp slik at de korresponderer med avgangstider til buss og båt til Oslo. Det er 30 min reise fra Aker Brygge til kursstedet. Med bil tar det ca 40 min fra Oslo, og det er parkeringsmuligheter i umiddelbar nærhet.