Om meg

Jeg er udannet sosionom ved Høgskolen i Oslo og psykolog ved Universitetet i Oslo. I flere år har jeg jobbet i rusfeltet, både ved institusjon, i grupper og individuell behandling. Jeg har vært ansatt ved Akershus Universitetssykehus  i barne- og ungdomspsykiatrien (BUP), og har mye erfaring med foreldreveiledning og individualterapi med barn og unge. Interessene mine retter seg mot det meste som har med mennesker og samhandling å gjøre.  Det har likevel oppstått en særlig interesse for traumebehandling, samspill og tilknytning, og hvorledes tidlige barndomserfaringer kan påvirke voksenlivet. De 3 siste årene har jeg fått stor interesse for og tilegnet meg en unik kompetanse på CFS/ME og annen utmattelse.

Jeg spiller på et rikt register av terapeutiske tilnærminger, deriblant psykodynamisk terapi, kognitiv terapi, klientsentrert terapi, emosjonsfokusert terapi og mentaliseringsbasert terapi.

I 2019 er jeg i gang med videreutdanning i emosjonsfokusert terapi (EFT)