Priser

Priser:

Individualterapi (50 min) :                                                  850,-

AAP/ufør (50min):                                                                 650,-

Støttesamtale PC/TLF (30 min):*                                  520,-

Foreldreveiledning 2 foreldre (60 min):                      1150,-

Foreldreveiledning 1 forelder (50 min):                       850,-

Gruppeterapi: (8×2,5t):                                                        3600,-

Foredrag for pasienter, pårørende,helsepersonell: 1700,- (45 min)